W 2013 roku, kilka osób, wiedzionych głosem serca, przyjechało do Milówki koło Żywca żeby uratować ginący ogród.